Työnohjauksen avulla puurtamisesta palkitsevampaan työelämään


Kiireen ja tulosvastuullisuuden vahvassa otteessa työnohjaus luo ajan ja paikan pysähtyä hetkeksi tarkastelemaan itseä työntekijänä, omaa tapaa tehdä töitä ja oman työyhteisön toimintaa.
Työnohjaus antaa eväitä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen ja lisää työtyytyväisyyttä.
Työnohjauksen on tutkittu parantavan yhteishenkeä ja sitä kautta myös yritysten kannattavuutta.
Työnohjaus on luottamuksellista, osallistujia ja ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarjoan ratkaisukeskeistä työnohjausta valmentavalla työotteella NLP-viitekehyksessä yrittäjille, esimiehille, johtoryhmille sekä henkilökunnalle.

* yksilötyönohjaus on esimerkiksi oman työn ja siihen asennoitumisen tutkimista ja kehittämistä
* ryhmätyönohjausta käytetään esimerkiksi silloin kun ratkotaan ongelmia tai on tarvetta kehittymiselle työyhteisönä

Varsinkin pidempään jatkuneiden haasteiden jälkeen työnohjaus on hyvä apu sopimuksen mukaisten uusien toimintatapojen juurruttamisessa osaksi arkipäivää.

Mitä työnohjauksessa tehdään?

 
Työnohjaus on aina osallistujien tarpeista lähtevää.
Ohjauksessa voidaan käyttää monipuolisesti erilaisia lähestymistapoja, mm:
* perinteistä keskustelua
* toiminnallisia harjoituksia
* visuaalisia menetelmiä

Kuten menetelmät, myös mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Esimerkkinä työnohjaus on mainio työkalu saada työyhteisöä puhaltamaan yhteen hiileen, selkeyttämään työpaikalla vallitsevaa arvomaailmaa, auttaa selviytymään muutoksista ja ymmärtämään ryhmädynamiikan toimintaa.
 
Työnohjaus on myös hyvä jatko helpottamaan työyhteisösovittelussa sovittujen pelisääntöjen käyttöönottoa ja jäämistä pysyviksi toimintatavoiksi.
 
Kauanko työnohjaus kestää?
 
Työnohjauskerta on yleisimmin 1,5 tuntia ja sopiva tapaamisväli sovitaan tapauskohtaisesti, tavallisesti 3-4 viikon välein.

Prosessin kesto vaihtelee myös, useimmin 10 kerrasta aina niin pitkään kun siitä koetaan olevan hyötyä. Välillä voidaan pitää myös taukoa ja jatkaa taas kun tarvetta ilmenee.

Alkuun

 Restoratiivinen työyhteisösovittelu avuksi työelämän ongelmatilanteisiin


Ratkaisematon konflikti erilaisine haittavaikutuksineen ei pääty itsestään vaan johtaa puhumattomuuden ja tulkintojen kierteeseen, johon ajanmyötä helposti linkittyy yhä enemmän ihmisiä ja asioita.

Konfliktien taustalla on aina tunteita ja väärinymmärryksiä. Näiden puhuminen auki puolueettoman sovittelijan ohjaamana mahdollistaa aidon ymmärryksen toista osapuolta kohtaan, anteeksiantamisen ja henkilökohtaisen kehittymisen.

Sovittelussa vuorovaikutustaidot ja työilmapiiri paranevat ja osapuolten kyky ehkäistä ja ratkaista konflikteja kehittyy.

Tarjoamani restoratiivisen, eli korjaavan sovittelun perusajatus on ihmisten henkilökohtainen kasvu ja oppiminen sekä ymmärryksen laajentaminen ja kriisin hyödyntäminen voimaannuttavana oppimismahdollisuutena.

Miten sovittelu etenee?

Kun tilanne työyhteisössä on kiristynyt, restoratiivinen sovittelu on toimiva ja ihmiskeskeinen menetelmä saada asiat jälleen sujumaan.

Monesti kriisin osapuolten on helpompi lähteä sovitteluun ja luottaa hänen puolueettomuuteensa, kun sovittelija on oman organisaation ulkopuolelta.

* Ensimmäinen vaihe on informatiivinen, jossa työyhteisölle kerrotaan päätöksestä lähteä sovittelemaan tilannetta ja sekä siitä miten sovittelun vaiheet etenevät.

* Toisessa vaiheessa sovittelun osapuolet pääsevät yksilö- ja parihaastatteluiden avulla käsittelemään ongelmaa perusteellisesti, ymmärtämään omia tunteitaan ja tapojaan sekä niiden vaikutusta työyhteisöön.

* Kolmannessa vaiheessa työyhteisön jäsenet tuodaan saman pöydän ääreen. Osapuolten kohtaaminen kasvokkain ja vaikeidenkin asioiden puhuminen julki mahdollistaa osallistujien henkilökohtaisen kasvun ja voimaantumisen sekä ymmärryksen lisääntymisen muita kohtaan. Työyhteisön yhteisessä sovittelussa jokainen saa tuoda julki oman näkemyksensä. Kolmannessa vaiheessa myös laaditaan yhdessä sopimus, jota kaikki sitoutuvat noudattamaan.

* Seurantavaiheessa tarkastetaan onko sopimusta noudatettu ja tarvittaessa pohditaan onko syytä
tarkennuksille.

Alkuun

 

 


Mitä maksaa?

 Yksilötyönohjaus  85 € / 45 min. + alv 24 %
 Pari- ja ryhmätyönohjaus  105 € / 45 min. + alv 24%
 Työyhteisösovittelu  125 € / 45 min. + alv 24 %

Voit myös pyytää tarjouksen teidän tarpeisiinne räätälöidystä kokonaisuudesta.

Matkakulut sopimuksen mukaan.

Alkuun

 

 


Omat evääni


Eniten minua elämässäni lukuisista opinnoistani huolimatta, on kasvattanut kolmen biologisesti oman lapseni-, uusioperheen-, monikkoperheen-, erityislapsen- ja sijaisperheen vanhemmuus.


Samoihin perusasioihin törmätään aina uudelleen, olipa kyseessä sitten finanssialan yritys, konepaja tai lastensuojeluyksikkö, aina keskiössä on inhimillinen tunteva ihminen, joka elää tätä hetkeä niiden kehysten sisällä jotka tähänastinen elämä on tarjonnut. 

Työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana haluan auttaa laajentamaan tätä kunkin henkilökohtaista kehystä ja mahdollistaa ihmisiä kehittymään, kasvamaan ja voimaantumaan niihin mittasuhteisiin joihin he tällä hetkellä ovat valmiita ja joita nykyinen alati muuttuva työelämä vaatii. 

Perheen ja opintojen lisäksi olen ehtinyt olla työnsyrjässäkin kiinni. Pitkän ja aktiivisen kilpaurheilu-uran jälkeen elintarviketeollisuudessa monessa tehtävässä toistakymmentä vuotta ja viimeisimpänä henkilökohtaisena avustajan sekä ohjaajana lastensuojeluyksikössä.

Yrittäjänä ja ihmisten sekä yritysten valmentajana olen toiminut vuodesta 2012 alkaen.Alkuun

 

 


Mistä tavoittaa?


Heli Manerus / FreshMind Ky
- työnohjaaja
- työyhteisösovittelija
- työhyvinvointivalmentaja

Saunaniementie 3
77800 Iisvesi
p.040-9314610
heli.manerus (at) freshmind.fi
y-tunnus 2490156-7


Rekisteriseloste


Copyright: FreshMind Ky 2019

Alkuun